Aktuálně:

aktuality ze ZO/ústředí OSŽ


Prolongace 2023+komerční vlaky 2022/2023

17.11.2022


Společná informace o připojení podpisu k PKS SŽ 2023 

16.11.2022


Dne 16. 11. 2022 se sešli zástupci ADP s generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, v sídle organizace. Účelem společné schůzky bylo nalézt konsenzuální řešení stávající situace. Zástupci ADP si byli v předchozím období vědomi některých neobjasněných skutečností, např. oblast jízdních výhod, a z toho důvodu absolvovali několik jednání. 

Dnes bylo konstatováno, že SŽ a sociální partneři budou neprodleně po připojení posledního podpisu hledat technické a administrativní řešení u vybraných pracovišť s přerušením pracovní doby. Tato jednání budou vedena s cílem dosáhnout řešení v průběhu 1. pololetí roku 2023. Podepsáním PKS všemi signatáři byla vyjádřena odpovědnost všech sociálních partnerů a vůle informovat zaměstnance v dostatečném předstihu o aplikaci sjednané PKS 2023.


KOLEKTIVNÍ SMLOUVA V ČD Cargo byla podepsána

10.10.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vedení ČD Cargo a zástupci odborových organizací dnes dokončili kolektivní vyjednávání. Výsledkem jednání je nová, resp. upravená podniková kolektivní smlouva. Nově bude smlouva ukončena ke dni 31.12.2023. Došlo ke shodě, že stávající růst cen nebude zaměstnavatel kompenzovat zaměstnancům jednorázovou odměnou, ale úpravou tarifních stupňů. Proti původnímu znění smlouvy tak dochází k dvouprocentnímu nárůstu mezd již od posledního kvartálu letošního roku a dalšímu nárůstu mezd počínaje rokem 2023.

V souladu s úpravou vyhlášky č. 511/2021 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí dochází také k úpravě stravného a nárůstu nominální hodnoty stravenek. Upravena byla také odměna za čerpání náhradního volna.

Dohodnutá podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. dává našim zaměstnancům jistotu nárůstu mezd ve stávajícím velmi těžkém období a zároveň prostor společnosti se rozvíjet na plně liberalizovaném trhu železniční nákladní dopravy v Evropě.


Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání SŽ s.o.

7. 10. 2022


Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha - Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:

• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;

• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;

• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;

• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);

• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově zařazení profese Diagnostik ŽDC);

• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.


Z kolektivního vyjednávání SŽ s.o.

30.9.2022


Další jednání zástupců odborových centrál u Správy železnic se zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání připomínalo pouze okrajově.

Na úvod jednání personální ředitel Ing. Koucký seznámil všechny účastníky s rozborem mezd u Správy železnic za období 1-8/2022. Podrobně jsme byli seznámeni s průměrnou mzdou u spousty profesí. Přidal také srovnání s průměrnou mzdou v ČR, ale i v segmentu dopravy, a to od roku 2011. Na pohled si jako SŽ nevedeme špatně, ovšem ve srovnání s momentální i očekávanou inflací?

Hlavními body jednání nebylo tedy kolektivní vyjednávání, ale projednání Rámcových zásad FKSP a Centrálních zásad FKSP. Po podrobném seznámení Ing. Pospíšilem došlo ve většině bodů ke shodě se zaměstnavatelem. Zůstává několik sporných bodů, které byly přesunuty na další jednání.

Ing. Koucký společně s Ing. Kohoutovou okomentoval organizační změny spojené se vznikem nové OJ Stavební správa VRT od 1.10.2022 a personální změny u SŽG.

Další jednání, a to pouze formou videokonference je plánováno na 7.10.2022


Permanentky do ZOO - změna

6.9.2022


Z důvodu malého zájmu o půjčování permanentní vstupenky do pražské ZOO, která byla ve stanici Praha-Smíchov, se  nová do této stanice nezakoupila. Podmínky zapůjčení permice do ZOO v ostatních stanicích (Praha hlavní a Praha-Vršovice), se nemění.
Děkujeme za pochopení.

Pavel Čermoch


 Permice na HC Sparta Praha, Cinema City 

10.7.2022


Dobrý den,
 
Chci vás seznámit se situací okolo permic na HC Sparta Praha. Zatímco na kopanou budou permice i nadále zachovány v naší nabídce, tak vstupenky na hokejové zápasy budeme muset zrušit. Důvodů je několik. Tím největším, je nedostatek peněz. Bohužel došlo ke zdražení prakticky všech vstupenek, tj. plavenky do Podolí, na Barrandov a dále došlo ke zdražení ubytování na společenských akcích. Bohužel objem peněžních prostředků, ze kterých můžeme čerpat, se adekvátně nezvětšil. Dalším důvodem je, že společnosti, které poskytují plavenky, nám umožnili nevyčerpané kusy uplatnit ještě tento rok. Proto jsme objednávali na tento rok poloviční počty plavenek. Dalším důvodem jsou loňské odpadlé akce. Zbylo více prostředků na všechno co se konalo loni. Zkrátka za vše může Covid v minulosti (doufám, že letos to proběhne méně drasticky) a letošní zdražování. Takže pokud chceme zachovat plavenky, musíme obětovat hokejové zápasy.
Nakonec chci ještě oznámit, že příští týden budou opět k mání vstupenky do Cinema City. Postupně je dodám do pokladen na Smíchově, v Libni, ve Vršovicích a na Hlavním nádraží. I tady dojde k navýšení ceny. Ale myslím, že 50,- Kč je ještě přijatelná cena. Opět budete mít možnost si zakoupit dvě vstupenky do Cinema City.

Pavel Čermoch
hospodář ZO OSŽ
Praha-Vršovice


Sjezd OSŽ 2022 Praha 


sjezd OSŽ 2022
sjezd OSŽ 2022

Naše organizace měla zastoupení na sjezdu OSŽ 2022 / zleva člen ZV Ondřej Kubart / uprostřed předseda Ladislav Kácovský / vpravo místopředseda Petr Skrečka /