Knihovna ZO/ústředí OSŽ

Právní normy OSŽ/ZO


Stanovy OSŽ: 


Organizační řád OSŽ:


Desatero člena+Řád právní pomoci: 


Metodická příručka BOZP: 


Zásady hospodaření OSŽ: 


Právní minimum pro zaměstnance: